Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een fotoreportage stemt u automatisch in met onderstaande Algemene Voorwaarden. 

TOEPASSING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf (Kitty van Helmond Dierenfotografie) en Opdrachtgever (persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst heeft afgesloten), alsmede op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Fotograaf behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

AANBOD
Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijsopgave waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. Fotograaf behoudt zich het recht deze tarieven te allen tijde aan te passen. 

UITVOERING
Fotograaf is vrij de door haar gehanteerde stijl toe te passen op alle foto’s. Fotograaf is vrij naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om aan Opdrachtgever te tonen en te leveren. Het is voor de geboekte fotoreportage van belang dat de hond van Opdrachtgever tenminste basis gehoorzaamheid commando’s beheerst. Indien dit niet het geval is dan kan dit van invloed zijn op het eindresultaat van de fotoreportage. Fotograaf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten de fotoreportage te laten plaatsvinden dan komt de geplande afspraak te vervallen. In overleg wordt er dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak ingepland. 

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de Fotograaf toegeschreven worden) van alle door Fotograaf gemaakte en geleverde foto’s berust te allen tijde bij de Fotograaf. Fotograaf behoudt zich het recht de door haar gemaakte en geleverde foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden en publicaties zoals social media, website, advertenties en tijdschriftartikelen. Fotograaf verleent Opdrachtgever gebruiksrecht van door haar gemaakte en geleverde foto’s. Hierbij dient Opdrachtgever bij elke vorm van publicatie van deze foto’s altijd naamsvermelding van Fotograaf te gebruiken. Elk gebruik van een foto van Fotograaf dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 

AANSPRAKELIJKHEID
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 31 oktober 2021.